לחיות ביחד. Co-existence

בסופו של יום, ישנו פרמטר אחד המאפשר לקהילות שונות לחיות זו לצד זו – כבוד. הכוונה לכבוד הבסיסי, לאורח החיים של האחר.השנאה, ההסתה והאלימות גואות כאן בשנים האחרונות – בין הקהילות השונות.------- בואו נדבר על המתח ההולך וגובר בין חילוניים לדתיים.זה לא היה ככה פעם. חיה ותן לחיות, הוא הבסיס לכל.כאשר אורח חייך ונוהגיך דורשים … המשך קריאת הפוסט לחיות ביחד. Co-existence